คู่มือการจัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : คู่มือการจัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3

ผู้รวบรวม / ผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 220 หน้า

ราคา / ชุด : 0 บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-4323-6

 

รายละเอียดสินค้า

จุดเด่น / เนื้อหา :

1. ตรงตามสาระมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย และสาระการ เรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. เข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม
3. มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. ใช้ควบคู่กับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 5 และ เล่ม 6

คู่มือการจัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3

  • Views: 96
  • รหัสสินค้า: 9786160543236
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿