คู่มือการจัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : คู่มือการจัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

ผู้รวบรวม / ผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 184 หน้า

ราคา / ชุด : 0 บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-4321-2

 

รายละเอียดสินค้า

จุดเด่น / เนื้อหา :

1. ตรงตามสาระมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. เข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม
3. มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. ใช้ควบคู่กับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1 และ เล่ม 2

คู่มือการจัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

  • Views: 100
  • รหัสสินค้า: 9786160543212
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿