คู่มือการจัดกิจกรรม คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : คู่มือการจัดกิจกรรม คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2
ผู้รวบรวม/ผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 216 หน้า
ราคา/ชุด : - บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4325-0

รายละเอียดสินค้า
1) ตรงตามสาระมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัยและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติและลงมือทำเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนากระบวนการคิด
3) ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
4) ใช้ควบคู่กับกิจกรรมคณิตศาสตร์ปฐมวัย เล่ม 3 และเล่ม 4

คู่มือการจัดกิจกรรม คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

  • Views: 37
  • รหัสสินค้า: 9786160543250
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿