คู่มือการจัดกิจกรรม คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : คู่มือการจัดกิจกรรม คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3
ผู้รวบรวม/ผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 232 หน้า
ราคา/ชุด : 0 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4326-7

รายละเอียดสินค้า
1) ตรงตามสาระมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัยและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติและลงมือทำเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนากระบวนการคิด
3) ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
4) ใช้ควบคู่กับกิจกรรมคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 5 และเล่ม 6

คู่มือการจัดกิจกรรม คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3

  • Views: 89
  • รหัสสินค้า: 9786160543267
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿