New Math in Action Student' s Book 2A ป.2 

รายละเอียด                            
    ชื่อหนังสือ :  New Math in Action Student' s Book 2A ป.2                            
    ชื่อผู้แต่ง : Mr. Steve Pattenden                            
    สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด                                                                                  
    ขนาดรูปเล่ม : A4 (21 x 29 ซม.)                                                                                                          
    จำนวนหน้า :  192 หน้า                                                                                              
    ราคา/ชุด : 195 บาท                                                                                                                         
    รหัสสินค้า :  885-4515-66-819-2                            
                                
 จุดเด่น/เนื้อหา                                 
              หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้เรียนในโครงการ EP/MEP ในระดับประถมศึกษา               
ที่เน้นกิจกรรมและการฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบเข้าใจง่าย สำหรับเด็กไทย ที่เริ่มต้นการเรียนคณิตศาสตร์         
เป็นภาษาอังกฤษ เนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วย                                
             •  คำศัพท์สำหรับ Key Vocabulary ทางคณิตศาสตร์                                
             •  Open Unit ด้วยภาพ Infographic เพื่อผู้เรียนได้เข้าใจความคิดรวบยอดของเนื้อหาในบทเรียน                             
             •  ครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ไว้อย่างครบถ้วน                                
             •  ผู้เรียนจะสามารถใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นพื้นฐานในการต่อยอดการคิดคำนวณ      
ในระดับที่สูงขึ้น                                

New Math in Action Student' s Book 2A ป.2 

  • Views: 311
  • รหัสสินค้า: 885-4515-66-819-2
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 195.00฿