Math in Action Student’s Book 6A ป.6

ชื่อหนังสือ : Math in Action Student’s Book 6A ป.6

ชื่อผู้แต่ง : Mr. Steve Pattenden

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : A4 (21 x 29 cm)

จำนวนหน้า : 232 หน้า

ราคา/ชุด : 195 บาท

รหัสสินค้า :  885-4515-54-801-2

 

รายละเอียด

จุดเด่น/เนื้อหา

หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ฉบับภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา เหมาะสำหรับผู้เรียนในโครงการ EP/MEP เน้นกิจกรรมและการฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้เข้าใจและเรียนรู้ง่าย เนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วย

 • คำศัพท์หน้าบทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการวางพื้นฐานและเชื่อมโยงเข้าเนื้อหา
 • แผนภาพหน้าบทเรียนในรูปแบบ Infographic ทำให้ผู้เรียนเข้าใจความคิดรวบยอด
  ของเนื้อหาในบทเรียน
 • เนื้อหาของวิชาเน้นการคิดคำนวณพื้นฐาน และสามารถใช้วิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน
  ต่อยอดการคิด การแก้ปัญหา และการวิเคราะห์ในระดับที่สูงขึ้น

Math in Action Student’s Book 6A ป.6

 • Views: 2549
 • รหัสสินค้า: 8854515548012
 • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
 • 195.00฿