New Math in Action Student's Book 6A ป.6

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ :  New Math in Action Student's Book 6A ป.6
ชื่อผู้แต่ง : Mr. Steve Pattenden
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด                                                      
ขนาดรูปเล่ม : A4 (21 x 29 ซม.)                                                                              
จำนวนหน้า :  200 หน้า                                                                  
ราคา/ชุด : 225 บาท                                                                                             
รหัสสินค้า :  885-4515-66-827-7

 จุดเด่น/เนื้อหา 
              หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้เรียนในโครงการ EP/MEP ในระดับประถมศึกษา 
ที่เน้นกิจกรรมและการฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบเข้าใจง่าย สำหรับเด็กไทย ที่เริ่มต้นการเรียนคณิตศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษ เนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วย
             •  คำศัพท์สำหรับ Key Vocabulary ทางคณิตศาสตร์
             •  Open Unit ด้วยภาพ Infographic เพื่อผู้เรียนได้เข้าใจความคิดรวบยอดของเนื้อหาในบทเรียน
             •  ครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ไว้อย่างครบถ้วน
             •  ผู้เรียนจะสามารถใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นพื้นฐานในการต่อยอดการคิดคำนวณ
ในระดับที่สูงขึ้น
 

New Math in Action Student's Book 6A ป.6

  • Views: 1220
  • รหัสสินค้า: 885-4515-66-827-7
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 225.00฿