แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อนุบาล 2 เล่ม 2

ชื่อหนังสือ : แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อนุบาล 2 เล่ม 2
ผู้รวบรวม/ผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 21 x 29 ซม. (A4)
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคา/ชุด : - บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4337-3

                แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นี้จัดทำขึ้นเป็นหน่วยบูรณาการ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวและขยายประสบการณ์ไปสู่สิ่งที่ไกลตัวเด็ก ประกอบด้วย 1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 3. ธรรมชาติรอบตัว 4. สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะการคิดต่าง ๆ การลงมือปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การมีสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่มีความหมายต่อตัวเด็ก สนุกสนานกับการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ใช้ควบคู่กับชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการ ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ระดับอนุบาล 2

 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อนุบาล 2 เล่ม 2

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 44
  • รหัสสินค้า: 9786160543373
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿