Teacher’s Book Kindergarten Level 1

Teacher’s Book Kindergarten Level 1 
ผู้รวบรวม/ผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 21 x 29 ซม.(A4)
จำนวนหน้า : 290 หน้า
ราคา/ชุด : - บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2939-1

แผนการจัดประสบการณ์ฯ ชุดนี้ได้ทำขึ้นตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยนำสาระการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยสาระที่ควรรู้ 4 สาระ คือ ตัวเด็ก บุคคลและสถานที่รอบตัว ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว พร้อมทั้งประสบการณ์สำคัญทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาด้วยการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปอย่างสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้เดิมของแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการในระดับปฐมวัยของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) พร้อมชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ตัวเรา บุคคลและสถานที่รอบตัว ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ใช้ควบคู่กับชุดเสริมประสบการณ์ฯ ตัวเรา บุคคลและสถานที่รอบตัว ธรรมชาติรอบตัว สิ่งแวดล้อมรอบตัว ระดับอนุบาล 1

Teacher’s Book Kindergarten Level 1

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 35
  • รหัสสินค้า: 9786160529391
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿