Teacher’s Book Math Book 1-4

Teacher’s Book Math Book 1-4
ผู้รวบรวม/ผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 21 x 29 ซม.(A4)
จำนวนหน้า : 290 หน้า
ราคา/ชุด : - บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2956-8

คู่มือการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่มนี้ได้รวบรวมแผนการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาล โดยมุ่งพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการในสาระคณิตศาสตร์และสาระอื่น ๆ ผ่านสาระจำนวนและการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น โดยมีการเชื่อมโยงกิจกรรมคณิตศาสตร์กับหน่วยการเรียนรู้ในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กวัยอนุบาลของ พว. ในสาระตัวเด็ก บุคคลและสถานที่รอบตัว ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย ใช้ควบคู่กับชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ปฐมวัย เล่ม 1-4 ระดับอนุบาล 1-2

Teacher’s Book Math Book 1-4

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 50
  • รหัสสินค้า: 9786160529568
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿