คู่มือการจัดกิจกรรม คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : คู่มือการจัดกิจกรรม คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

ผู้รวบรวม/ผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 208 หน้า

ราคา/ชุด : - บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-4324-3

รายละเอียดสินค้า

1) ตรงตามสาระมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัยและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติและลงมือทำเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนากระบวนการคิด
3) ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
4) ใช้ควบคู่กับชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1 และเล่ม 2

คู่มือการจัดกิจกรรม คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

  • Views: 255
  • รหัสสินค้า: 9786160543243
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿