คู่มือการจัดกิจกรรม ศิลปะและกระบวนการออกแบบสำหรับเด็กปฐมวัย อนุบาล 2

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : คู่มือการจัดกิจกรรม ศิลปะและกระบวนการออกแบบสำหรับเด็กปฐมวัย อนุบาล 2

ผู้รวบรวม/ผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 184 หน้า

ราคา/ชุด : 0 บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-4328-1

 

รายละเอียดสินค้า

1) จัดทำขึ้นตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ศิลปะที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2) กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยใช้องค์ประกอบศิลป์ เทคนิคทางศิลปะ และวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย
3) ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางเทคโนโลยี และพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
4) ครบถ้วนทั้งคู่มือสำหรับครูและชุดกิจกรรมสำหรับเด็กที่ง่ายต่อการนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5) ใช้ควบคู่กับชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนการออกแบบสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3 และเล่ม 4

คู่มือการจัดกิจกรรม ศิลปะและกระบวนการออกแบบสำหรับเด็กปฐมวัย อนุบาล 2

  • Views: 126
  • รหัสสินค้า: 9786160543281
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿