ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนการออกแบบสำหรับเด็กปฐมวัย อนุบาล 1 เล่ม 2

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนการออกแบบสำหรับเด็กปฐมวัย อนุบาล 1 เล่ม 2
ผู้รวบรวม/ผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 29 x 21 ซม. (A4 แนวนอน)  
จำนวนหน้า : 40 หน้า
ราคา/ชุด : 45 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-60-892-1

 

รายละเอียดสินค้า

จุดเด่น/เนื้อหา : จัดทำขึ้นสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เป็น 1 ใน 6 กิจกรรมหลักประจำวัน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสมองด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยใช้องค์ประกอบศิลป์ เทคนิคทางศิลปะ และวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งใช้กระบวนการออกแบบอย่างเหมาะสมกับวัย เด็กจะได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย การวาดและระบายสี การเล่นกับสีน้ำ การพิมพ์ภาพ การปั้น การพับ ฉีก ตัด ปะ การร้อยสาน การฝนสี การออกแบบและสร้างชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ

ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนการออกแบบสำหรับเด็กปฐมวัย อนุบาล 1 เล่ม 2

  • Views: 212
  • รหัสสินค้า: 8854515608921
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 45.00฿