ชุดกิจกรรมอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อ.3

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อ.3
ชื่อผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : A4 21x29 ซม.
จำนวนหน้า : 36 หน้า
ราคา : 45 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-628-41-7

 

รายละเอียดสินค้า

ชุดกิจกรรมบูรณาการทักษะรวบรวมเป็นองค์ความรู้ที่เข้าใจง่ายบนพื้นฐานของวัยเด็กและบริบทของความเป็นไทย เน้นที่กระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพสมอง Brain-based Learning (BBL) สร้างความเข้าใจให้เด็ก สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของไทย การดำเนินชีวิตตามแบบอย่างไทย เช่น การยิ้มที่แสดงถึงไมตรีจิต การทักทาย มารยาทไทย วัฒนธรรมความเป็นอยู่ อาหารการกิน การประกอบอาชีพสุจริต และสินค้าไทยที่น่าภูมิใจ ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เด็กรู้จัก เข้าใจ และเคารพนับถือในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และยังสอดแทรกมุ่งสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเด็กด้วย

ชุดกิจกรรมอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อ.3

  • Views: 78
  • รหัสสินค้า: 8854515628417
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 45.00฿