MASTER MATH SKILL BOOK 1 (คณิตศาสตร์ เล่ม 1 #)

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : Master Math Skill Book 1 (คณิตศาสตร์ เล่ม 1 #)
ผู้รวบรวม / ผู้แต่ง : ผศ.ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 29 x 21 ซม. (A4 )
จำนวนหน้า : 32 หน้า
ราคา / ชุด : 42 บาท 
รหัสสินค้า : 885-4515-41-828-5

รายละเอียดสินค้า

จุดเด่น / เนื้อหา : เป็นหนังสือชุดกิจกรรมระดับปฐมวัยที่มีเนื้อหาให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกคิดปฏิบัติ
ด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การรู้จัก ตัวเลขไทยและฮินดูอารบิกและรู้ค่าแสดงจำนวน 0-10 การเรียงลำดับตัวเลข 1-10 รวมไปถึง การเขียนตัวเลข 1-10 ฮินดูอารบิก และ ๑-๑๐ เลขไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน เพื่อให้เด็กเกิดความพร้อมและความมั่นใจในการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติ

MASTER MATH SKILL BOOK 1 (คณิตศาสตร์ เล่ม 1 #)

  • Views: 11
  • รหัสสินค้า: 8854515418285
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 42.00฿