MASTER MATH SKILL BOOK 5 (คณิตศาสตร์ เล่ม 5 #)

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : Master Math Skill Book 5 (คณิตศาสตร์ เล่ม 5 #)
ผู้รวบรวม / ผู้แต่ง : ผศ.ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 29 x 21 ซม. (A4 )
จำนวนหน้า : 32 หน้า
ราคา / ชุด : 38 บาท 
รหัสสินค้า : 885-4515-208-59-6

รายละเอียดสินค้า

จุดเด่น / เนื้อหา : เป็นหนังสือชุดกิจกรรมระดับปฐมวัยที่มีเนื้อหาให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกคิดปฏิบัติ
ด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย อ่านและเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงค่าของหลักสิบและหลักหน่วย เรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากและจากมากไปหาน้อย การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย <,>,= เขียนและแสดงวิธีการทำประโยคสัญลักษณ์ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20 รู้จักบอกเวลา บอกหน่วยและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ง่าย ๆ อย่างมีความสุขและสนุกสนาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการก้าวสู่ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติ

MASTER MATH SKILL BOOK 5 (คณิตศาสตร์ เล่ม 5 #)

  • Views: 86
  • รหัสสินค้า: 8854515208596
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 38.00฿