MASTER MATH SKILL BOOK 3 (คณิตศาสตร์ เล่ม 3 #)

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : Master Math Skill Book 3 (คณิตศาสตร์ เล่ม 3 #)
ผู้รวบรวม / ผู้แต่ง : ผศ.ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 29 x 21 ซม. (A4 )
จำนวนหน้า : 32 หน้า
ราคา / ชุด : 42 บาท 
รหัสสินค้า : 885-4515-41-830-8

รายละเอียดสินค้า

จุดเด่น / เนื้อหา : เป็นหนังสือชุดกิจกรรมระดับปฐมวัยที่มีเนื้อหาให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกคิดปฏิบัติ
ด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย รู้ค่าแสดงจำนวน การเรียงลำดับตัวเลข 1-10 และโจทย์ปัญหา แสดงการบวก ลบ และการหาผลลัพธ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ ผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีความสุข เพื่อเตรียมให้เด็กเกิดความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติ

MASTER MATH SKILL BOOK 3 (คณิตศาสตร์ เล่ม 3 #)

  • Views: 24
  • รหัสสินค้า: 8854515418308
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 42.00฿