MASTER MATH SKILL BOOK 2 (คณิตศาสตร์ เล่ม 2 #)

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : Master Math Skill Book 2 (คณิตศาสตร์ เล่ม 2 #)
ผู้รวบรวม / ผู้แต่ง : ผศ.ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 29 x 21 ซม. (A4 )
จำนวนหน้า : 32 หน้า
ราคา / ชุด : 42 บาท 
รหัสสินค้า : 885-4515-41-829-2

รายละเอียดสินค้า

จุดเด่น / เนื้อหา : เป็นหนังสือชุดกิจกรรมระดับปฐมวัยที่มีเนื้อหาให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกคิดปฏิบัติ
ด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การรู้จัก ตัวเลขไทย ฮินดูอารบิกและตัวหนังสือตามจำนวน 0-10 รู้ค่าแสดง
จำนวน 0-10 การเรียงลำดับตัวเลข 1-10 การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย <,>,= สอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาคณิตศาสตร์ เล่ม 2 เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติ

 

MASTER MATH SKILL BOOK 2 (คณิตศาสตร์ เล่ม 2 #)

  • Views: 27
  • รหัสสินค้า: 8854515418292
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 42.00฿