คู่มือครู หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ป.3

ชื่อหนังสือ : คู่มือครู หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ป.3

ชื่อผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : A4 29 × 21 ซม.

จำนวนหน้า : 80 หน้า

ราคา/ชุด : 0 บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-1596-7

 

จุดเด่น/เนื้อหา

1. ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.3

2. ระบุวิธีการสอนในเนื้อหาให้ครูสอนง่ายยิ่งขึ้น

3. เสริมความรู้ สำหรับครูในเรื่องสำคัญ

4. ระบุตัวชี้วัดในกิจกรรมการเรียนรู้

5. เสนอแนะวิธีการสอนที่สามารถพัฒนาการอ่าน การเขียน

6. สอนตามมาตรฐานหลักสูตร

7. เฉลยคำตอบในทุกคำถาม

8. เพิ่มกิจกรรมประเมินสมรรถนะสำคัญ

9. เสริมคำแนะนำเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

10. เพิ่มคำถามรอบโลก พร้อมเฉลยคำตอบ

11. เสริมความรู้ อาเซียน

คู่มือครู หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ป.3

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 482
  • รหัสสินค้า: 9786160515967
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿