คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิทยาศาสตร์ ป.1

ชื่อหนังสือ : คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์                                วิทยาศาสตร์ ป.1 
ชื่อผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม :
จำนวนหน้า :             หน้า
ราคา/ชุด :    –   บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4035-8
 
จุดเด่น/เนื้อหา
1. เฉลยคำตอบละเอียดทุกข้อ ตรงกับชุดกิจกรรมหน้าต่อหน้า
2. อธิบายวิธีคิดและแนวทางการวิเคราะห์คำตอบของข้อสอบปรนัย พร้อมเฉลยคำตอบทุกข้อ
3. เสนอแนะวิธีการสอนที่ครูสอนง่าย ได้ผลจริง
4. อธิบายความหมายคำศัพท์และความรู้ที่สำคัญสำหรับครู
 

คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิทยาศาสตร์ ป.1

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 113
  • รหัสสินค้า: 9786160540358
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿