คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

ชื่อหนังสือ : คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

ชื่อผู้แต่ง :

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม :

จำนวนหน้า :             248                 หน้า

ราคา/ชุด :   –   บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-4128-7

 

จุดเด่น/เนื้อหา

1. เฉลยคำตอบละเอียดทุกข้อ ตรงกับชุดกิจกรรมหน้าต่อหน้า

2. อธิบายวิธีคิดและแนวทางการวิเคราะห์คำตอบของข้อสอบปรนัย พร้อมเฉลยคำตอบทุกข้อ

3. เสนอแนะวิธีการสอนที่ครูสอนง่าย ได้ผลจริง

4. อธิบายความหมายคำศัพท์และความรู้ที่สำคัญสำหรับครู

คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 111
  • รหัสสินค้า: 9786160541287
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿