คู่มือครู แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป.4

ชื่อหนังสือ : คู่มือครู แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4
ชื่อผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม :
จำนวนหน้า :              หน้า
ราคา/ชุด :    –   บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4178-2
 
จุดเด่น/เนื้อหา
1. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการ Brain-based Learning (BBL)
2. เสริมสร้างกระบวนการคิดและทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมคณิตคิดสนุก
3. เฉลยคำตอบละเอียดทุกข้อ ตรงกับแบบฝึกหัดหน้าต่อหน้า
4. แสดงตัวชี้วัดชัดเจนทุกแบบฝึกหัด ครบถ้วนตามหลักสูตร
5. แสดงหลักการ วิธีคิด เหตุผล ในการวิเคราะห์ข้อสอบ ชัดเจนทุกข้อ
6. มีแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้เกณฑ์การประเมินผลตามหลักสูตร
 

คู่มือครู แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป.4

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 906
  • รหัสสินค้า: 9786160541782
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿