คู่มือครู แบบฝึกหัด การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

ชื่อหนังสือ : คู่มือครู แบบฝึกหัด การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

ชื่อผู้แต่ง :

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม :

จำนวนหน้า :             104                หน้า

ราคา/ชุด :    –  บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-3788-4

 

จุดเด่น/เนื้อหา

1. เฉลยคำตอบละเอียดทุกข้อ ตรงกับแบบฝึกหัดหน้าต่อหน้า

2. แสดงตัวชี้วัดชัดเจนทุกแบบฝึกหัด ครบถ้วนตามหลักสูตร

3. แสดงหลักการ วิธีคิด เหตุผล ในการวิเคราะห์ข้อสอบ ชัดเจนทุกข้อ

4. มีแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้เกณฑ์การประเมินผลตามหลักสูตร

คู่มือครู แบบฝึกหัด การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 154
  • รหัสสินค้า: 9786160537884
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿