หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  พระพุทธศาสนา ป.4 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  พระพุทธศาสนา ป.4 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : พระระพิน พุทฺธิสาโร และพระมหามนัส กิตฺติสาโร
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 88 หน้า
ราคา/ชุด : 35 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2723-6

จุดเด่น/เนื้อหา 
1. เนื้อหาตรงกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551มีผังสาระการเรียนรู้ และสาระสำคัญก่อนเข้าสู่เนื้อหา เพื่อให้เห็นหัวข้อที่เรียนเป็นภาพรวม และสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน มีภาพประกอบ 4 สีสวยงาม
2. มีคำอ่านท้ายคำศัพท์ที่อ่านยาก เพื่อให้ผู้เรียนอ่านได้ถูกต้อง
3. มีความรู้เพิ่มเติม เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
4. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนสามารถนำไปจัดเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนได้
5. มีคำถามพัฒนากระบวนการคิด เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
6. มีความรู้เพิ่มเติม ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
7. มีเว็บไซต์แนะนำ เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
8. มีข้อมูลเกี่ยวกับปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อให้ผู้เรียนนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
9. มีอาชีพน่ารู้ที่สอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ
10. มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคำที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาเพื่อบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  พระพุทธศาสนา ป.4 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 26
  • รหัสสินค้า: 9786160527236
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 35.00฿