หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.5 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.5 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : พระระพิน พุทฺธิสาโร และ พระมหามนัส กิตฺติสาโร
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด 
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.) 
จำนวนหน้า : 88 หน้า 
ราคา : 45 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-1269-0

 

จุดเด่น/เนื้อหา
1. มีผังสาระการเรียนรู้ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน
2. มีสาระสำคัญซึ่งสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนไว้อย่างชัดเจน
3. มีเนื้อหาสอดคล้องตามตัวชี้วัด พิมพ์ 4 สีสวยงามตลอดทั้งเล่ม ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา
4. สอดแทรกอาชีพน่ารู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักอาชีพต่าง ๆ ที่หลากหลายขึ้น
5. มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียน
6. มีข้อมูลเกี่ยวกับปลอดภัยไว้ก่อน ซึ่งเป็นการแนะนำการปฏิบัติตนของผู้เรียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน
7. มีคำถามจุดประกายความรู้เป็นคำถาม-ตอบ สอดแทรกความรู้ต่างๆในเรื่องที่เรียน
8. มีความรู้เพิ่มเติม ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
9. มีเว็บไซต์แนะนำ ซึ่งให้ผู้เรียนสามารถนำไปค้นคว้าข้อมูลความรู้เพิ่มเติมได้
10. มีกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ตัวชี้วัดที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
11. คำถามพัฒนากระบวนการคิด เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.5 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 173
  • รหัสสินค้า: 9786160512690
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 45.00฿