หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.3 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.3 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : พระระพิน พุทฺธิสาโร และพระมหามนัส กิตฺติสาโร
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 80 หน้า
ราคา/ชุด : 42 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-1266-9

จุดเด่น/เนื้อหา
1. มีผังสาระการเรียนรู้ และสาระสำคัญ ก่อนเข้าสู่เนื้อหา เพื่อให้เห็นหัวข้อที่เรียนเป็นภาพรวม และสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
2. เนื้อหาตรงตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มีความทันสมัย ภาพประกอบ 4 สีสวยงาม
3. คำศัพท์ที่อ่านยากจะมีคำอ่านวงเล็บอยู่ท้ายคำศัพท์เพื่อให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
4. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนสามารถนำไปจัดเป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติในชั้นเรียนได้เป็นลำดับขั้นตอน
5. มีคำถามพัฒนากระบวนการคิด ที่ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และใช้เหตุผลในการตอบคำถาม
6. มีสนุกกับคำศัพท์เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
7. มีความรู้เพิ่มเติม ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
8. มีเว็บไซต์แนะนำ เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
9. มีอาชีพน่ารู้สอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในสังคม
10. มีปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ผู้เรียนนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.3 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 278
  • รหัสสินค้า: 9786160512669
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 42.00฿