หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  ประวัติศาสตร์ ป.4 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  ประวัติศาสตร์ ป.4 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : ผศ.พลับพลึง คงชนะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 80 หน้า
ราคา/ชุด : 35 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2724-3

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาตรงตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีผังสาระการเรียนรู้ และสาระสำคัญที่สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน มีภาพประกอบ 4 สีสวยงาม
2. มีคำอ่านวงเล็บอยู่ท้ายคำศัพท์ที่อ่านยาก เพื่อให้ผู้เรียนอ่านได้อย่างถูกต้อง
3. มีการนำเสนอเนื้อหาเป็นแผนที่ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4. มีเว็บไซต์แนะนำ เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนใช้สำหรับสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
5. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนสามารถนำไปจัดกิจกรรมในชั้นเรียน โดยกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรกำหนด
6. มีคำถามพัฒนากระบวนการคิด เพื่อฝึกทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียน
7. มีความรู้เพิ่มเติมเป็นเนื้อหาที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  ประวัติศาสตร์ ป.4 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 591
  • รหัสสินค้า: 9786160527243
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 35.00฿