หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ศิลปะ ป.1 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ศิลปะ ป.1 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : ผศ.อรวรรณ ขมวัฒนา และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)       
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคา/ชุด : 68 บาท
รหัสสินค้า :978-616-05-2382-5

จุดเด่น/เนื้อหา 

1. รวมเนื้อหาครอบคลุมสาระทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
2. เนื้อหา 4 สีทั้งเล่ม ภาพประกอบสวยงาม
3. เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
4. เพิ่มองค์ประกอบสำคัญที่ได้จากโครงการวิจัยเรื่องเกณฑ์ วิธีการตรวจประเมินและการจัดระดับคุณภาพหนังสือเรียนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้
            4.1 อาชีพน่ารู้ เสนออาชีพที่สอดคล้องกับเนื้อหา
            4.2 ปลอดภัยไว้ก่อน เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการระมัดระวังในการทำกิจกรรม
            4.3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสนอเนื้อหาการปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับเนื้อหา
5. มีตัวอย่างเว็บไซต์ให้ค้นคว้าเพิ่มเติม
6. ท้ายหน่วยมีกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ และคำถามพัฒนากระบวนการคิด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ศิลปะ ป.1 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 260
  • รหัสสินค้า: 9786160523825
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 68.00฿