หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)               
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ราคา/ชุด : 60 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2384-9

จุดเด่น/เนื้อหา 
1. เนื้อหาการเรียนรู้ถูกต้องตามหลักวิชาการครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. การจัดแบ่งหน่วยการเรียนรู้มีความเหมาะสมและชัดเจน
3. การใช้ภาษาถูกต้อง และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนอ่านได้เข้าใจง่าย
4. มีภาพประกอบเนื้อหาและคำบรรยายใต้ภาพที่ชัดเจน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดี มากยิ่งขึ้นและกระตุ้นความอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียน
5. การจัดแบ่งหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย และการจัดเรียงลำดับ เนื้อหามีความชัดเจน
6. มีหัวข้ออาชีพน่ารู้เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน
7. มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศด้วยการเพิ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งคำอ่านและความหมายสอดแทรกจากเรื่องที่เรียน
8. มีหัวข้อปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
9. มีเว็บไซต์แนะนำเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ศึกษาได้เพิ่มเติม
10. มีหัวข้ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังการรักษาสิ่งแวดล้อมให้นักเรียน
11. มีกิจกรรมพัฒนาการอ่านซึ่งบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12. มีกิจกรรมการเรียนรู้และคำถามพัฒนากระบวนการคิดให้นักเรียนได้ทำเพื่อตรวจสอบความรู้หลังเรียน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 630
  • รหัสสินค้า: 9786160523849
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 60.00฿