หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวี วรกวิน และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)        
จำนวนหน้า : 120 หน้า
ราคา/ชุด : 56 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-3968-0

จุดเด่น/เนื้อหา

1. เนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความทันสมัย อธิบายรายละเอียดชัดเจน เข้าใจง่าย
3. มีภาพประกอบที่สวยงาม ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
4. ใช้ Infographic ที่เข้าใจง่ายเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการคิดเชิงระบบ
5. เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัด และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
6. มีคำถามพัฒนากระบวนการคิดเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน
7. มีจุดประกายโครงงานเป็นหัวข้อตัวอย่างการทำโครงงานที่น่าสนใจ สอดคล้องกับเนื้อหาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 418
  • รหัสสินค้า: 9786160539680
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 56.00฿