หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษา และการใช้ภาษาไทย ป.1 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษา และการใช้ภาษาไทย ป.1 (ฉบับ อญ.) 
ชื่อผู้แต่ง :  อ.อัชชา แสงอัสนีย์ และผศ.สมใจ บุญอุรพีภิญโญ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด    
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)  
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคา/ชุด : 72 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2707-6

 จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาครบถ้วนตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. แบ่งเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ละ 1 สระ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทีละเรื่อง คล่องแคล่ว สามารถอ่านออก เขียนได้
3. มีนิทานที่เชื่อมโยงกับหลักภาษาแต่ละหน่วย เพื่อให้นักเรียนสังเกตคำและฝึกทักษะการฟังจับใจความควบคู่กันไป 
นักเรียนจะเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่สนุกสนานและแฝงข้อคิดในการดำเนินชีวิต
4. แต่ละหน่วยนำเสนอเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน โดยฝึกออกเสียง และเขียนสระ ฝึกอ่านคำ อ่านประโยค พร้อมกับเรียนรู้
ความหมายของคำด้วยภาพ แล้วทำกิจกรรมต่าง ๆ เสริมการเรียนรู้
5. เชื่อมโยงการเรียนรู้กับชีวิตจริงด้วยการสอดแทรกอาชีพน่ารู้ ปลอดภัยไว้ก่อน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษา และการใช้ภาษาไทย ป.1 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 1643
  • รหัสสินค้า: 9786160527076
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 72.00฿