หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4  (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : ผศ.นฤภร รุจิเรข
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.) 
จำนวนหน้า : 128 หน้า
ราคา/ชุด : 55 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2710-6

จุดเด่น/เนื้อหา
1. มีวรรณคดีและบทอาขยานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เรียนครบถ้วน
2. นำเสนอวรรณคดีให้น่าอ่านด้วยภาพการ์ตูน 4 สี ส่งเสริมจินตนาการและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้นักเรียน
3. มีอธิบายความหมายของคำศัพท์ที่น่าสนใจจากเนื้อเรื่อง
4. ท้ายหน่วยมีสรุปความรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้ 
5. มีความรู้เพิ่มเติมและเว็บไซต์แนะนำที่สัมพันธ์กับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
6. มีกิจกรรมเสนอแนะที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติ ทุกหน่วยการเรียนรู้
7. เชื่อมโยงการเรียนกับชีวิตจริงด้วยการสอดแทรกอาชีพน่ารู้ ปลอดภัยไว้ก่อน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 2117
  • รหัสสินค้า: 9786160527106
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 55.00฿