หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ป.4 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ป.4 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : ผศ.นฤภร รุจิเรข
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.) 
จำนวนหน้า : 128 หน้า
ราคา/ชุด : 55 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2708-3

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาครบถ้วนตรงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. หน่วยหลักภาษาทุกหน่วยมีเรื่องสั้น ๆให้อ่านนำเพื่อฝึกสังเกตคำ เป็นการกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
3. ยกตัวอย่างหลากหลาย พร้อมทั้งภาพประกอบ 4 สี สวยงามช่วยเสริมความเข้าใจ มีตัวอย่างการนำคำมาใช้ในประโยคสื่อสารและอธิบายความหมาย
4. นำเสนอเนื้อหาตามลำดับความยากง่าย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติ
5. มีสรุปความรู้สำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบทุกหน่วยการเรียนรู้
6. กิจกรรมเสนอแนะท้ายหน่วยน่าสนใจ หลากหลาย กระตุ้นความคิดและเสริมสร้างทักษะทางภาษาไทย
7. เชื่อมโยงการเรียนรู้กับชีวิตจริงด้วยการสอดแทรกอาชีพน่ารู้ ปลอดภัยไว้ก่อน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ป.4 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 3754
  • รหัสสินค้า: 9786160527083
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 55.00฿