หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวี วรกวิน และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 136 หน้า
ราคา/ชุด : 66 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-3977-2

จุดเด่น/เนื้อหา

 1. เนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 2. เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความทันสมัย อธิบายรายละเอียดชัดเจน เข้าใจง่าย
 3. มีภาพประกอบที่สวยงาม ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
 4. ใช้ Infographic ที่เข้าใจง่ายเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการคิดเชิงระบบ
 5. เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัด และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
 6. มีคำถามพัฒนากระบวนการคิดเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน
 7. มีจุดประกายโครงงานเป็นหัวข้อตัวอย่างการทำโครงงานที่น่าสนใจ สอดคล้องกับเนื้อหาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 • Views: 7481
 • รหัสสินค้า: 9786160539772
 • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
 • 66.00฿