หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ป.6 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ป.6 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : ผศ. นฤภร รุจิเรข
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด 
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.) 
จำนวนหน้า : 200 หน้า 
ราคา : 89 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-1143-3

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาครบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มีบทอ่านนำเพื่อกระตุ้นการคิดก่อนเข้าสู่บทเรียน
3. เนื้อหาละเอียด ถูกต้อง เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างชัดเจน
4. นำเสนอกระบวนการฝึกทักษะทางภาษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียน “ อ่านคล่อง เขียนคล่อง” 
5. สอดแทรกความรู้ที่บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงนอกห้องเรียน ด้วยหัวข้อ อาชีพน่ารู้ ปลอดภัยไว้ก่อน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเว็บไซต์แนะนำ
6. มีคำถามท้าทาย จุดประกายความคิด และกิจกรรมถ่ายโยงความรู้สู่สมรรถนะสำคัญทุกหน่วยการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ป.6 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 1777
  • รหัสสินค้า: 9786160511433
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 89.00฿