หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.6 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.6 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : พระระพิน พุทฺธิสาโร และพระมหามนัส กิตฺติสาโร
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด 
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 88 หน้า 
ราคา : 45 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-1272-0

จุดเด่น/เนื้อหา
1. มีผังสาระการเรียนรู้ และสาระสำคัญ ก่อนเข้าสู่เนื้อหา เพื่อให้เห็นหัวข้อที่เรียนเป็นภาพรวม และสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
2. เนื้อหามีความทันสมัย สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีภาพประกอบ 4 สีสวยงาม คำศัพท์ที่อ่านยากจะมีคำอ่านวงเล็บอยู่ท้ายคำศัพท์นั้นเพื่อให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
3. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนสามารถนำไปจัดเป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติในชั้นเรียนได้อย่างสะดวก
4. มีคำถามพัฒนากระบวนการคิด ที่ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และใช้เหตุผลในการตอบคำถาม
5. มีสนุกกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน เป็นการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6. มีความรู้เพิ่มเติม ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
7. มีเว็บไซต์แนะนำ เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม นอกเหนือจากบทเรียน
8. มีอาชีพน่ารู้สอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในสังคม
9. มีปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อให้ผู้เรียนนำไปปฏิบัติตนให้มีความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.6 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 427
  • รหัสสินค้า: 9786160512720 
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 45.00฿