แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดวงเดือน   อ่อนน่วม
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 184 หน้า
ราคา/ชุด :   74  บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-55-815-8

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ตรงกับหนังสือเรียน 100% สามารถใช้ควบคู่กันได้เพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
3. แต่ละหัวข้อ ระบุจุดประสงค์ไว้อย่างชัดเจน ท้ายจุดประสงค์ระบุหน้าของหนังสือเรียนเพื่อให้นักเรียนกลับไปศึกษาเพิ่มเติมได้
4. แบบฝึกมีจำนวนเหมาะสมที่จะฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากแบบฝึกในหนังสือเรียนเรียงลำดับจากข้อง่ายไปหาข้อที่ซับซ้อนขึ้นเน้นกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
5. ท้ายหน่วย มีแบบทดสอบประจำหน่วย นักเรียนสามารถประเมินผลการทำแบบทดสอบได้จากเกณฑ์ที่ระบุให้
6. ท้ายเล่มมีแบบฝึก ฝึกทำแบบทดสอบ รวมสาระการเรียนรู้ตลอดปี

 

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 1244
  • รหัสสินค้า: 8854515558158
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 74.00฿