แบบฝึกหัด ประวัติศาสตร์ ป.2

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด ประวัติศาสตร์ ป.2
ชื่อผู้แต่ง :  ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 48 หน้า
ราคา/ชุด : 28 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-46-854-9

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เป็นแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มีสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในแต่ละหน่วย
3. มีคำถามจุดประกายความคิด ซึ่งฝึกทักษะการคิดและการตอบคำถามอย่างมีเหตุผล
4. มีรูปแบบที่หลากหลาย นำเสนอเป็นแผนภาพ เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียนพร้อมทั้งมีใบงานที่ตรงตามตัวชี้วัด โดยในแต่ละแบบฝึกหัดจะมีคะแนนให้ในแต่ละข้อ
5. มีกิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทน
6. มีแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดท้ายหน่วยแต่ละหน่วยการเรียนรู้
7. มีแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อบันทึกคะแนนที่ผู้เรียนได้ในแต่ละหน่วย
8. มีอ่านคำศัพท์ และเขียนคำศัพท์ท้ายเล่ม

แบบฝึกหัด ประวัติศาสตร์ ป.2

  • Views: 518
  • รหัสสินค้า: 8854515468549
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 28.00฿