แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.2 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.2 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : อ.อัชชา แสงอัสนีย์ และผศ.สมใจ บุญอุรพีภิญโญ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 160 หน้า
ราคา/ชุด : 59 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-41-802-5

จุดเด่น/เนื้อหา
1. ตรงและครบถ้วนตามเนื้อหาในหนังสือเรียนและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มีเกร็ดความรู้สั้น ๆ ง่าย ๆ ให้อ่านก่อนทำแบบฝึกหัด
3. แสดงตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแบบฝึกหัดข้อนั้น ๆ ให้เห็นชัดเจน
4. มีคำศัพท์พื้นฐานให้ฝึกฝนการอ่านเพิ่มจากหนังสือเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้
5. สอดแทรกเกมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาและกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
6. ใช้กระบวนการฝึกฝนทักษะทางภาษาที่ถูกต้อง โดยฝึกฝนอ่าน เขียน และเรียนรู้ความหมายของคำทีละหลักเกณฑ์ทำให้
นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วและมีพื้นฐานทางภาษาที่ดี
7. มีกิจกรรมให้สรุปความเข้าใจเมื่อจบกระบวนการเรียนรู้
8.มีแบบทดสอบที่สามารถวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดท้ายหน่วยทุกหน่วยการเรียนรู้

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.2 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 1606
  • รหัสสินค้า: 8854515418025
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 59.00฿