แบบฝึกหัด ประวัติศาสตร์ ป.5

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด ประวัติศาสตร์ ป.5
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 56 หน้า
ราคา/ชุด : 32 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-46-878-5

จุดเด่น/เนื้อหา

1. เป็นแบบฝึกหัดที่สอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มีสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในแต่ละหน่วย
3. มีคำถามจุดประกายความคิด ซึ่งฝึกทักษะการคิดและการตอบคำถามอย่างมีเหตุผล
4. มีรูปแบบที่หลากหลาย นำเสนอเป็นแผนภาพ เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน พร้อมทั้งมีใบงานที่ตรงตามตัวชี้วัด
โดยในแต่ละแบบฝึกหัดจะมีคะแนนให้ในแต่ละข้อ
5. มีกิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทน
6. มีแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดท้ายหน่วยแต่ละหน่วย
7. มีแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อบันทึกคะแนนที่ผู้เรียนได้ในแต่ละหน่วย
8. มีอ่านคำศัพท์ และเขียนคำศัพท์ท้ายเล่ม

แบบฝึกหัด ประวัติศาสตร์ ป.5

  • Views: 611
  • รหัสสินค้า: 8854515468785
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 32.00฿