แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.5 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.5 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤภร รุจิเรข
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 136 หน้า
ราคา/ชุด : 52 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-41-803-2

จุดเด่น/เนื้อหา

1. ตรงและครบถ้วนตามเนื้อหาในหนังสือเรียน สามารถประเมินผลตัวชี้วัดได้ชัดเจน
2. แสดงตัวชี้วัดของแบบฝึกหัดทุกข้อให้เห็นชัดเจน
3. มีกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้ทบทวนความรู้เดิมและเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่
4. มีเกร็ดความรู้สั้นๆง่ายๆ ให้อ่านทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
5. ใช้กระบวนการฝึกฝนทักษะที่ถูกต้อง และเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Backward design
6. มีแบบทดสอบที่สามารถวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดท้ายหน่วยทุกหน่วย

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.5 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 330
  • รหัสสินค้า: 8854515418032
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 52.00฿