แบบฝึกหัด พระพุทธศาสนา ป.6

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด พระพุทธศาสนา ป.6
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 88 หน้า
ราคา/ชุด : 42 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-46-885-3

จุดเด่น/เนื้อหา

1. เป็นแบบฝึกหัดที่ตรงกับตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มีสาระการเรียนรู้ สาระสำคัญ ซึ่งสรุปเนื้อหาเรื่องที่เรียน
3. มีคำถามจุดประกายความคิด ที่ฝึกทักษะการคิดและการตอบคำถามอย่างมีเหตุผลก่อนเริ่มทำแบบฝึกหัด
4. มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย นำเสนอเป็นรูปแบบแผนภาพความคิด โดยคำนึงถึงความสามารถของนักเรียน
ในแต่ละระดับชั้น มีใบงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมีคะแนนให้ในแต่ละข้อ
5. มีกิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทน เพื่อสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
6. มีแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดท้ายหน่วย โดยเป็นแบบฝึกหัดที่เป็นขั้นฝึกหัดการคิดวิเคราะห์
7. มีแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อบันทึกคะแนนที่ผู้เรียนได้ในแต่ละหน่วย
8. มีคำศัพท์ท้ายเล่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านและเขียนคำศัพท์

แบบฝึกหัด พระพุทธศาสนา ป.6

  • Views: 276
  • รหัสสินค้า: 8854515468853
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 42.00฿