แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.6 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.6 (ฉบับ อญ.)
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤภร รุจิเรข
สำนักพิมพ์ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคา : 64 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-20-897-8

จุดเด่น/เนื้อหา

1. ตรงและครบถ้วนตามเนื้อหา สามารถประเมินผลตัวชี้วัดได้ชัดเจน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน หลักภาษา
และการใช้ภาษาไทย และหนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. มีเกร็ดความรู้สั้นๆ ง่ายๆ ให้อ่านทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
3. แสดงตัวชี้วัดของแบบฝึกหัดทุกข้อให้เห็นชัดเจน
4. มีคำศัพท์พื้นฐานให้ฝึกอ่านเพิ่มจากหนังสือเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้
5. สอดแทรกเกมที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
6. ใช้กระบวนการฝึกฝนทักษะทางภาษาที่ถูกต้อง โดยฝึกฝนอ่าน เขียน และเรียนรู้ความหมายของคำทีละ หลักเกณฑ์
ทำให้นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วและมีพื้นฐานทางภาษาที่ดี
7. มีกิจกรรมให้สรุปความเข้าใจเมื่อจบกระบวนการเรียนรู้
8. มีแบบทดสอบที่สามารถวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดท้ายหน่วยทุกหน่วย

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.6 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 448
  • รหัสสินค้า: 8854515208978
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 64.00฿