ชุดกิจกรรมฯ  ภาษาไทย ป.2

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ  ภาษาไทย ป.2
ชื่อผู้แต่ง : อ.อัชชา แสงอัสนีย์ และ ผศ.สมใจ บุญอุรพีภิญโญ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า  : 264 หน้า
ราคา/ชุด 92 บาท
รหัสสินค้า 885-4515-44-804-6

จุดเด่น/เนื้อหา
 
1. เนื้อหาและกิจกรรมครบถ้วนตรงตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มีวรรณคดีและบทอาขยานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เรียนครบถ้วน
3. มีสรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่ายให้ศึกษาก่อนทำกิจกรรม
4. มีคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้ฝึกอ่านทุกหน่วยการเรียนรู้
5. ใช้รูปแบบของเกมสอดแทรกในการนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
6. มีกิจกรรมให้สรุปความรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วยตามแนวทาง Backward Design
7. มีแบบทดสอบที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดสำหรับใช้ฝึกทบทวนหรือเก็บคะแนนทุกหน่วยการเรียนรู้

ชุดกิจกรรมฯ  ภาษาไทย ป.2

  • Views: 915
  • รหัสสินค้า: 8854515448046
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 92.00฿