ชุดกิจกรรมฯ ทัศนศิลป์ ป.3

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ ทัศนศิลป์ ป.3
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า 104 หน้า
ราคา/ชุด 54 บาท
รหัสสินค้า 885-4515-09-899-9

จุดเด่น/เนื้อหา 
1. เนื้อหาตรงตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และข้อสอบครบถ้วน สะดวกสำหรับครูและนักเรียน
3. พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม กระตุ้นความสนใจนักเรียน ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา
4. มีกิจกรรมที่ฝึกทักษะด้านทัศนศิลป์
5. มีใบงานที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้และแบบประเมินสำหรับครู
6. มีข้อสอบท้ายหน่วย ใช้วัดผลการเรียนรู้
7. มีแบบประเมินผลสัมฤทธิ์รายหน่วยเพื่อบันทึกเป็นคะแนน

ชุดกิจกรรมฯ ทัศนศิลป์ ป.3

  • Views: 231
  • รหัสสินค้า: 8854515098999
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 54.00฿