New Math in Action Student' s Book 1B ป.1

    รายละเอียด                            
ชื่อหนังสือ :  New Math in Action Student' s Book 1B ป.1                          
ชื่อผู้แต่ง : Mr. Steve Pattenden                        
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด                                                                            
ขนาดรูปเล่ม : A4 (21 x 29 ซม.)                                                                                                   
จำนวนหน้า :  192 หน้า                                                                                        
ราคา/ชุด : 195 บาท                                                                                                                   
รหัสสินค้า :  885-4515-66-818-5                            
                                
จุดเด่น/เนื้อหา                                 
              หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้เรียนในโครงการ EP/MEP ในระดับประถมศึกษา              
ที่เน้นกิจกรรมและการฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบเข้าใจง่าย สำหรับเด็กไทย ที่เริ่มต้นการเรียนคณิตศาสตร์     
เป็นภาษาอังกฤษ เนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วย                                
             •  คำศัพท์สำหรับ Key Vocabulary ทางคณิตศาสตร์                                
             •  Open Unit ด้วยภาพ Infographic เพื่อผู้เรียนได้เข้าใจความคิดรวบยอดของเนื้อหาในบทเรียน                              
             •  ครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ไว้อย่างครบถ้วน                                
             •  ผู้เรียนจะสามารถใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นพื้นฐานในการต่อยอดการคิดคำนวณ                 
ในระดับที่สูงขึ้น                                

New Math in Action Student' s Book 1B ป.1

  • Views: 257
  • รหัสสินค้า: 885-4515-66-818-5
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 195.00฿