Health in Action Student’s Book 5 ป.5

ชื่อหนังสือ : Health in Action Student’s Book 5 ป.5

ชื่อผู้แต่ง : Mr. Adam Bodley

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : 21 x 29 cm

จำนวนหน้า : 240 หน้า

ราคา/ชุด : 250 บาท

รหัสสินค้า :  885-4515-53-882-2

 

รายละเอียด

จุดเด่น/เนื้อหา

หนังสือเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา         เหมาะสำหรับผู้เรียนในโครงการ EP/MEP เนื้อหาเข้าใจง่ายถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยทุกหน่วยการเรียนรู้จะเน้นกิจกรรมและการฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย

 • นำเสนอเนื้อหาหน้าบทเรียน ด้วยคำศัพท์ที่สำคัญ และแผนภาพ infographic อย่างง่ายเพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
 • เน้นทักษะการคิดพื้นฐานที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น
 • มีกิจกรรมปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ทำเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน
 • ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม
  ทั้งในด้านอาหารและยา ชีวิตและครอบครัว กีฬาและการออกกำลังกาย เพศศึกษา
  ภัยอันตรายและการป้องกันตนเอง
 • เสริมเกร็ดความรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา ช่วยเพิ่มพูนความรู้รอบตัว

กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

Health in Action Student’s Book 5 ป.5

 • Views: 200
 • รหัสสินค้า: 8854515538822
 • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
 • 250.00฿