Math in Action Student’s Book 6B ป.6

ชื่อหนังสือ : Math in Action Student’s Book 6B ป.6
ชื่อผู้แต่ง : Mr. Steve Pattenden
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : A4 (21 x 29 cm)
จำนวนหน้า : 256 หน้า
ราคา/ชุด : 195 บาท
รหัสสินค้า :  885-4515-54-802-9

รายละเอียด 
จุดเด่น/เนื้อหา
หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ฉบับภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา เหมาะสำหรับผู้เรียนในโครงการ EP/MEP เน้นกิจกรรมและการฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้เข้าใจและเรียนรู้ง่าย เนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วย
-    คำศัพท์หน้าบทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการวางพื้นฐานและเชื่อมโยงเข้าเนื้อหา
-    แผนภาพหน้าบทเรียนในรูปแบบ Infographic ทำให้ผู้เรียนเข้าใจความคิดรวบยอด
ของเนื้อหาในบทเรียน
-    เนื้อหาของวิชาเน้นการคิดคำนวณพื้นฐาน และสามารถใช้วิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน
ต่อยอดการคิด การแก้ปัญหา และการวิเคราะห์ในระดับที่สูงขึ้น
 

Math in Action Student’s Book 6B ป.6

  • Views: 339
  • รหัสสินค้า: 8854515548029
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 195.00฿