หนังสือเรียน SUPER MINDS 3

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ: หนังสือเรียน Super Minds 3
ชื่อผู้แต่ง: Herbert Puchta, Günter Gerngross Peter Lewis-Jones
สำนักพิมพ์: Cambridge University Press และบริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม: 22 x 27.5 ซม. 
จำนวนหน้า : 128 หน้า 
ราคา : 220 บาท 
รหัสสินค้า : 978-1-107-642-560


 

จุดเด่น/เนื้อหา
1. บทเรียนใน Super Minds มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง CEFR (Common European Framework of Reference for Language: Learning, Teaching, Assessment) ระดับ A1-A2+ และเตรียมผู้เรียนสำหรับการสอบ Cambridge English: Young Learners examinations (YLE) 
2. มีบทเรียนแบบ CLIL (Content and language integrated learning) บูรณาการสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ กับการเรียนภาษาเข้าด้วยกัน
3. มุ่งให้นักเรียนได้ฝึกการคิดมากเป็นพิเศษ กิจกรรมฝึกการคิดจึงมีอยู่ตลอดบทเรียน 
4. มุ่งสอนจริยธรรม และสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน
5. ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามสาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัดทั้งหมดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อย่างครบถ้วน
6. มีดีวีดี-รอมเชิงโต้ตอบ (Interactive DVD-ROM) ให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง และฝึกทำข้อสอบเตรียมสอบ O-NET และการสอบ YLE 
7. มีกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Videoke ซึ่งผู้เรียนจะสามารถฝึกสนทนาโดยบันทึกเสียงพูดของตนเองระหว่างแสดงบทบาทสมมติเป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง หรือทั้งสองตัวพูดโต้ตอบกันได้
8. มีบทเรียน Phonics focus ที่สอนเรื่องเสียงโดยเฉพาะ
9. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สติกเกอร์ช่วยทำให้ผู้เรียนเรียนรู้คำศัพท์อย่างสนุกสนาน
10. ชุดการเรียนการสอนประกอบด้วย หนังสือเรียน, แบบฝึกหัด, คู่มือครูพร้อมเฉลยแบบฝึกหัดทั้งในหนังสือเรียนและในเล่มแบบฝึกหัด, ซีดีแผน, Interactive DVD-ROM, Class Audio CD

หนังสือเรียน SUPER MINDS 3

  • Views: 182
  • รหัสสินค้า: 9781107642560
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 220.00฿