New Math in Action Student' s Book 1A ป.1

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ :  New Math in Action Student' s Book 1A ป.1
ชื่อผู้แต่ง : Mr. Steve Pattenden
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : A4 (21 x 29 ซม.)
จำนวนหน้า :  184 หน้า
ราคา/ชุด : 195 บาท
รหัสสินค้า :  885-4515-66-817-8

จุดเด่น/เนื้อหา
          หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้เรียนในโครงการ EP/MEP ในระดับประถมศึกษา
ที่เน้นกิจกรรมและการฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบเข้าใจง่าย สำหรับเด็กไทย ที่เริ่มต้นการเรียนคณิตศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษ เนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วย
          •  คำศัพท์สำหรับ Key Vocabulary ทางคณิตศาสตร์
          •  Open Unit ด้วยภาพ Infographic เพื่อผู้เรียนได้เข้าใจความคิดรวบยอดของเนื้อหาในบทเรียน
          •  ครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ไว้อย่างครบถ้วน
          •  ผู้เรียนจะสามารถใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นพื้นฐานในการต่อยอดการคิดคำนวณ
ในระดับที่สูงขึ้น

New Math in Action Student' s Book 1A ป.1

  • Views: 599
  • รหัสสินค้า: 885-4515-66-817-8
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 195.00฿