Reading Adventures Student’s Book 2

ชื่อหนังสือ : Reading Adventures Student’s Book 2
ผู้รวบรวม/ผู้แต่ง : Lucas Foster
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 27.9 x 20.9 ซม.
จำนวนหน้า : 80 หน้า
ราคา/ชุด : 195 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-3964-2

รายละเอียดสินค้า
จุดเด่น/เนื้อหา : หนังสือเสริมทักษะการอ่านที่ต่อยอดมาจากหนังสือเรียน การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ Phonics Adventures 1-3 ด้วยเหตุผลที่ว่า เมื่อผู้เรียนเข้าใจระบบการออกเสียงที่ถูกต้องแล้ว ผู้เรียนสามารถเพิ่มทักษะการอ่านโครงสร้างประโยคและเนื้อเรื่องต่าง  ๆได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านจากเนื้อเรื่องอย่างถ่องแท้ สามารถวิเคราะห์และฝึกกระบวนการคิดในระดับที่สูงขึ้น

            - ภาพประกอบเนื้อหาสวยงาม น่าสนใจ

            - เนื้อเรื่องในบทเรียนนำมาจากเรื่องราวแนวสารคดีและบันเทิงคดี

            - คำศัพท์จากเนื้อเรื่องเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน

            - เนื้อหาของบทเรียนมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้และการเชื่อมโยงของเนื้อหาในแต่ละบทอย่างชัดเจน

            - คำถามเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ฝึกความเข้าใจ ฝึกการอ่านออกเสียง และฝึกการเขียนรูปประโยค

            - ตัวอย่างสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นประจำ สามารถนำมาใช้ได้จริงกับสถานการณ์ใกล้ตัว

Reading Adventures Student’s Book 2

  • Views: 101
  • รหัสสินค้า: 9786160539642
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 195.00฿